Bài tập chương 4: Polime và vật liệu polime (SGK Hóa 12CB)

Bài 13: Đại cương về polime

Bài tập 1 – trang 64

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon – 6, nilon – 6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là

A. polietilen, xenlulozơ, nilon – 6, nilon – 6,6.

B. polietilen, polibutađien, nilon – 6, nilon – 6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon – 6, nilon – 6,6.

D. polietilen, nilon – 6,6, xenlulozơ.

Bài tập 2 – trang 64

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli(vinyl clorua).

B. Polisaccarit.

C. Protein.

D. Nilon – 6,6.

Bài tập 3 – trang 64
Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy thí dụ minh hoạ.

Bài tập 4 – trang 64
Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hoá các monome sau:

a) CH3 – CH = CH2.

b) CH2 = CCl – CH = CH2.

c) CH2 = C(CH3) – CH = CH2.

d) CH2OH – CH2OH và m – C6H4(COOH)2 (axit isophatalic).

e) NH2 – [CH2]10COOH.

Bài tập 5 – trang 64

Từ các sản phẩm hoá dầu (C6H6 và CH2 = CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết).

Bài tập 6 – trang 64

Hệ số polime hoá là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hoá được không? Tính hệ số polime hoá của PE, PVC và xenlulozơ, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000, 250 000 và 1 620 000.

Bài 14: Vật liệu polime

Bài tập 1 – trang 72
Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

C. Nilon – 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Bài tập 2 – trang 72
Tơ tằm và nilon – 6,6 đều

A. có cùng phân tử khối.

B. thuộc loại tơ tổng hợp.

C. thuộc loại tơ thiên nhiên.

D. chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử.

Bài tập 3 – trang 72
a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, cao su và keo dán?

b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Bài tập 4 – trang 72
Viết các phương trình phản ứng hoá học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butađien và stiren từ butan và etylbenzen.

Bài tập 5 – trang 73

Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Bài tập 6 – trang 73
Cao su lưu hoá có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua – S – S – ? Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Bài 15: Luyện tập – Polime và vật liệu polime

Bài tập 1 – trang 76

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

Bài tập 2 – trang 76

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ.

B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon – 6, keo dán gỗ.

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.

Bài tập 3 – trang 77

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

HH12CB_Chuong4_01 Bài tập 4 – trang 77

Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:

a) PVC (làm vải giả da) và da thật.

b) Tơ tằm và tơ axetat.

Bài tập 5 – trang 77

a) Viết các phương trình hoá học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

– Stiren → polistiren.

– Axit – ωaminoenanoic (H2N – [CH2]6COOH) → polienantamit (nilon – 7).

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90%.

Advertisements
  1. bài tập 3 trang 72

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: