Archive for the ‘ Hiđrocacbon no ’ Category

Tên và số đồng phân của 120 ankan đầu dãy

Dưới đây là tên gọi, số đồng phân (isomers) và đồng phân lập thể (stereoisomers) của 120 ankan đầu dãy dạng mạch cacbon không phân nhánh.

Xem chi tiết

Advertisements

Bài tập chương 5: Hiđrocacbon no (SGK Hóa học 11 NC)

Bài 33: Ankan: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

Bài tập 1 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy điền chữ A vào sau tên thông thường, chữ B vào sau tên thay thế và C vào sau tên gốc – chức.
a) pentan [  ]                     b) isopentan [  ]             c) neopentan [  ]
d) 2 – metylpropan [ ]       e) isobutan [  ]               g) 3 – metylpentan [  ]

Bài tập 2 – trang 139 – SGK Hoá học 11 – Nâng cao
Hãy viết công thức phân tử các ankan chứa:
a) 14 nguyên tử C;
b) 28 nguyên tử C;
c) 14 nguyên tử H; 28 nguyên tử H.

Tiếp tục đọc

Bài tập chương 5: Hiđrocacbon no (SGK hóa học 11 CB)

Bài 25: Ankan

Câu 1

Thế nào là hiđrocacbon no, ankan, xicloankan?

Câu 2

Viết công thức phân tử của các hiđrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:
–CH3, –C3H7, –C6H13.

Câu 3

Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:
a) Propan tác dụng với clo (theo tỉ lệ mol 1 : 1) khi chiếu sáng.
b) Tách một phân tử hiđro từ phân tử propan.
c) Đốt cháy hexan.

Câu 4

Các hiđrocacbon no được dùng làm nhiên liệu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Hiđrocacbon no có phản ứng thế.
B. Hiđrocacbon no có nhiều trong tự nhiên.
C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ hơn nước.
D. Hiđrocacbon no cháy toả nhiều nhiệt và có nhiều trong tự nhiên.

Tiếp tục đọc

Cách nhớ tên 10 ankan đầu dãy

Có thể nói danh pháp của các ankan là cơ sở để xây dựng danh pháp của các hợp chất hữu cơ khác như: anken, ankin, ancol, axit… Do đó việc thuộc tên gọi của các ankan là điều bắt buộc với học sinh khi học hóa hữu cơ.

Nhiều học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhớ được tên gọi của các ankan. Dưới đây là một số cách nhớ tên gọi của 10 ankan đầu dãy dạng mạch thẳng:

Tiếp tục đọc