Archive for the ‘ Đại cương kim loại ’ Category

Bài tập chương 5: Đại cương về kim loại (SGK Hóa 12CB)

Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Bài tập 1 – trang 82
Hãy cho biết vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.

Bài tập 2 – trang 82
Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

Bài tập 3 – trang 82
Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị.

Bài tập 4 – trang 82
Mạng tinh thể kim loại gồm có:
A. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.
B. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.
C. nguyên tử kim loại và các electron độc thân.
D. ion kim loại và các electron độc thân.

Tiếp tục đọc

Advertisements