Archive for the ‘ Lớp 11 ’ Category

Đề khảo sát chất lượng Hóa 11 CB (HBT-TT, 2014)

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG – Thạch Thất

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN HÓA 11 CB

Ngày thi: 12-01-2014

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề gồm 50 câu trắc nghiệm)

————————————————————————–

H = 1; Be=9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr=88; Ba = 137

————————————————————————–

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thấy tạo ra 44,8 lít (đktc) hỗn hợp ba khí NO, N2, N2O (tỉ lệ mol: clip_image002[4]) và dung dịch sau phản ứng chỉ chứa một muối. Thể tích dung dịch HNO3 1M cần dùng (lít) là:

A. 1,92          B. 19             C. 19,2                 D. 1,931

Câu 2: Các số oxi hoá có thể có của photpho là

A. –3; +3; +5             B. –3; +3; +5; 0               C. +3; +5; 0                  D. –3; 0; +1; +3; +5

Câu 3: Khí nitơ tương đối trơ ở to thường là do:

A. Nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm nitơ

B. Trong phân tử N2 ,mỗi nguyên tử nitơ còn một cặp e chưa tham gia tạo liên kết

C. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ

D. Trong phân tử N2 có liên kết ba bền

Advertisements