Archive for the ‘ Đề thi thử ’ Category

Đề thi thử ĐH-CĐ môn Hóa học của một số trường năm 2014 (làm online)

Yêu cầu: Nên sử dụng trình duyệt Google Chrome, với các trình duyệt khác các bạn phải cài thêm Adobe Flash Player. Các bạn có thể tải Adobe Flash Player tại đây: http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html

———————————————————————————————-

1. Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ (CT chuẩn)

2. Chuyên Quảng Bình – Lần 1

3. Đại học Vinh – Lần 1 (CT chuẩn)

4. Đại học Vinh – Lần 1 (CT nâng cao)

5. Đại học Vinh – Lần 3 (CT chuẩn)

6. Đại học Vinh – Lần 3 (CT nâng cao)

7. Chuyên Nguyễn Huệ – Lần 3 (CT chuẩn)

8. Chuyên Nguyễn Huệ – Lần 3 (CT nâng cao)

Advertisements

Đề thi thử Hóa học – Khối A, B – THPT HBT (Lần 2 – 2013)

THPT HAI BÀ TRƯNG – TT

Ngày ….tháng…..năm 2013

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B (LẦN 2)

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

(Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

Ag=108; Al=27; Ba=137;  C=12; Ca=40; Cl=35,5;  Cu=64; Fe=56; H=1; K=39; Mg=24; N=14; Na=23; O=16; S=32; Zn=65.

 

Câu 1: TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT tạo thành từ 230 gam toluen là

A. 687,5 gam.                  B. 567,5 gam.

C. 550,0 gam.                  D. 454,0 gam.

Tiếp tục đọc

Đề thi thử Hóa học – Khối A, B – THPT HBT (Lần 1 – 2013)

THPT HAI BÀ TRƯNG – TT

Ngày ….tháng…..năm 2013

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B

MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

 

Mã đề thi 134

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

(Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

 

Câu 1: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol C2H2, 0,2 mol C2H4 và 0,4 mol H2. Đun nóng X với Ni xúc tác một thời gian được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,875. Cho Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số gam brom tham gia phản ứng là

A. 40 gam.                       B. 16 gam.

C. 32 gam.                       D. 24 gam.

Tiếp tục đọc

Advertisements