Archive for the ‘ Đề thi HSG ’ Category

Đề thi Olympic Hóa 10 – THPT Đa Phúc – Hà Nội (2011-2012)

SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

Năm học 2011-2012

ĐỀ THI OLYMPIC HÓA HỌC LỚP 10

(Thời gian làm bài 90 phút)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207.

Câu 1: (6 điểm)

1) Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

b) P + NH4ClO4 → H3PO4 + N2 + Cl2 + H2O

c) FexOy + HNO3 → Fe(NO)3 + NnOm + H2O

2) Những thay đổi nào có thể xảy ra khi bảo quản lâu dài trong bình miệng hở các dung dịch sau đây: (a) axit sunfuhiđric, (b) axit bromhiđric, (c) nước Gia-ven, (d) axit sunfuric đậm đặc.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Đề HSG Hóa 10 – Vĩnh Phúc (2010-2011)

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

—————————

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

Dành cho học sinh không chuyên

Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề

Câu 1: (1,5 điểm)

Hoàn thành các phản ứng hoa học sau:

a. SO2 + KMnO4 + H2O →

b. Fe3O4 + H2SO4 đặc, nóng→

c. Fe3O4 + H2SO4 loãng →

d. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

e. FeS2 + H2SO4 đặc, nóng →

f. CO2 + H2O + CaOCl2

Câu 2: (1 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn muối sunfua của một kim loại có công thức MS trong khí O2 dư thu được oxit kim loại. Hoà tan oxit này vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4­ loãng 29,4% thu được dung dịch muối sunfat nồng độ 34,483%. Tìm công thức của MS?

Tiếp tục đọc

Đề HSG Hóa 10 – TP Đà Nẵng (1996-1997)

image

Đề thi HSG Hóa 10 – THPT Trần Phú – Đà Nẵng (2009-2010)

image

Đề thi Olympic Hà Nội–Amsterdam 2011

image

Đề thi HSG Hóa 10 – THPT Trần Phú (2009-2010)

image

Đề thi HSG Hóa 10 – THPT Diễn Châu 3 – Nghệ An (2009-2010)

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU III

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN HÓA HỌC 10 – NĂM HỌC 2009-2010

Thời gian làm bài 120 phút.

Câu 1. (4.5 điểm)Hoàn thành các phương trình phản ứng sau đây và cho biết trong từng phản ứng, nước đóng vai trò gì? (Chất khử, chất oxihóa, vừa là chất khử vừa là chất oxihóa hay không phải chất khử cũng không phải chất oxihóa).

a. Al + H2O + NaOH →

b. F2 + H2O →

c. NaH + H2O →

d. Na + H2O →

e. SO2 + Br2 + H2O →

f. Na2O2 + H2O →

Tiếp tục đọc